Home > Besparingstools

Besparingsmogelijkheden

Aangezien energiezuinige verlichting vanuit de overheid ondersteund wordt, zijn er diverse stimuleringsmaatregelen om tegemoet te komen aan de aanschafkosten van energiezuinige verlichting.

 Subsidie mogelijkheden: 

Energie Investeringsaftrek (EIA) voor het bedrijfsleven.

Subsidieregeling Energiebesparing Sportaccommodaties

Financieringsmogelijkheden:

Verhuur van verlichting

  


 


Subsidies

Energie Investeringsaftrek - EIA

EIA

Met ingang van 2015 is de EIA uitsluitend van toepassing op ledverlichting die aan een aantal voorwaarden voldoet. Bedrijven moeten de EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)*. Dan kunnen ondernemers tot 58% van de investeringskosten voor de verlichting aftrekken van de fiscale winst, boven op de gebruikelijke afschrijving.

 

(*Dat kan uitsluitend digitaal via het eLoket. Voor uw online aanvraag is eHerkenning nodig.) 

 

Dankzij de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen ondernemingen fiscaal voordeel behalen als zij investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor 2016 €161 miljoen beschikbaar gesteld voor deze maatregel. EIA levert bedrijven gemiddeld 14% voordeel op.

 Nieuw in 2016

Ook de installatie van ledverlichting wordt beschouwd als een duurzame investering en komt daardoor in aanmerking voor EIA. Nieuw in 2016 is dat het aftrekpercentage is verhoogd van 41,5% naar 58%. Ook zijn de eisen die de EIA stelt voor ledverlichting aangescherpt, met name op het gebied van armaturen. Op de Energielijst 2016  staan de volgende voorwaarden voor ledverlichting in bedrijven:

 1. 210502 [W] [gewijzigd]

 Besparingssysteem voor verlichting

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie of reagerend op veegpulsen, 

en bestaande uit: licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) veegpulsregeling, (eventueel) dimregeling.

 2. 210506 [W] [gewijzigd]

 LED-verlichtingssysteem

Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: LED-armatuur anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W, (eventueel) regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie of reagerend op veegpulsen.

 De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen. De verlichting moet onder NEN-EN 12464-1:2011 (binnenverlichting) of NEN-EN 12464-2:2014 (buitenverlichting) of Richtlijn Openbare Verlichting 2011 vallen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

 3. 210509 [W] [Nieuw]

 LED-buis armatuur

Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: armatuur met LED-buis met een specifieke lichtstroom van ten minste 110 lm/W, (eventueel) regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie of reagerend op veegpulsen.

 De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen. De verlichting moet onder NEN-EN 12464-1:2011 (binnenverlichting) of NEN-EN 12464-2:2014 (buitenverlichting) of Richtlijn Openbare Verlichting 2011 vallen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Meer informatie op de website van de RVO

Voor meer informatie over de Energie Investeringsaftrek (EIA) klik hier

 


 


 

Landelijke subsidieregeling voor energiemaatregelen sportclubs

Sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen kunnen rekenen op een subsidie van 30% van de investering.

Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met 500 euro verhoogd. Deze subsidie is beschikbaar voor investeringen boven de 3000 euro.

Dat staat in de nieuwe subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die vandaag is gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook wordt het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen.

 

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De aanvragers kunnen daarom subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie staan op de maatregellijst. Deze bevat een opsomming van maatregelen op het gebied van verlichting, verwarming en ventilatie, water, bouwkundige maatregelen en duurzame energieopwekking.

 

Meer informatie

 


 

Lichtverhuur / Lightleasing

Attiva biedt haar klanten (o.a. gemeenten, scholen, zorginstellingen, sportclubs etc.) de mogelijkheid diensten af te nemen in een huur / operationele lease concept.

Wij maken dat mogelijk via een financiële partner, LedsEnable, die samen met u de aanschaf van led armaturen, de installatie, de financiering en het onderhoud in kaart brengt. Hierdoor bespaart u op hoge aanschafkosten, betaalt per maand een vast bedrag en wordt ontzorgd. Kortom, nachtrust voor u en uw medewerkers.


Voor meer informatie over de werkwijze, ga naar http://www.ledsenable.com/werkwijze


Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij Attiva en zie wat het voor u betekent.