Home > Breeam expert Attiva

BREEAM & led verlichting

Breeam expert Attiva Breeam expert Attiva

BREEAM  is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council (DGBC). Een BREEAM certificatie is uitgebreider dan de gebruikelijke wetgeving en richtlijnen. Het vertegenwoordigd een meerwaarde voor de gebouwde omgeving.


Waar komt BREEAM vandaan?
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft, met hulp van marktpartijen, deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarmee is de Dutch Green Building Council een National Scheme Operator. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

Verschillende BREEAM keurmerken
Er zijn vier verschillende BREEAM keurmerken.
BREEAM NL - Gebiedsontwikkeling 
BREEAM NL - In Use 
BREEAM NL - Nieuwbouw en Renovatie 
BREEAM NL - Sloop en Demontage   

Gebouwen worden beoordeeld in de ontwikkel- en opleverfasen op basis van onderwerpen, gegroepeerd in 10 categorieën:
* Management (MAN)
* Gezondheid en Comfort (HEA)
* Energie (ENE)
* Transport (TRA)
* Water (WAT)
* Materialen (MAT)
* Afval (WST)
* Landgebruik en Ecologie  (LE)
* Vervuiling (POL)
* Innovatie ( max. 3%)

Elke categorie en elk onderwerp (genaamd ‘credit’) zijn in de beoordelingsrichtlijn in detail uitgewerkt. Voor elke credit zijn duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd en criteria waaraan moet worden voldaan. Als aan de criteria is voldaan kunnen punten worden toegekend.

In bijna  alle categorieën is er een raakvlak met verlichting zoals in:
Management (MAN)  - Commisioning, monitoring (gebruiksaanwijzing gebouw en bv verlichting)
Gezondheid en Comfort (HEA)  - Verlichting, ventilatie, koeling en verwarming.
Energie (ENE)  -  Verlichting, Co2, HVAC
Transport (TRA) -  Parkeerplaatsen, OV, mobiliteitsplan,
Water (WAT) – Treatment, verbruik
Materialen (MAT) – Isolatie, onderhoud, duurzaamheid (armaturen)
Afval (WST)  - Werfplan, recycle (verpakkingsmaterialen, led onderdelen), 
Landgebruik en Ecologie  (LE) -   Impact op terrein, biodiversiteit
Vervuiling (POL) – Licht-, lucht- en water-vervuiling
Innovatie ( max. 3%) – nieuwe technieken


Bij Attiva Lichtprojecten zijn er BREEAM- experts die u kunnen ondersteunen bij het halen van uw duurzaamheids doelstellingen!