Attiva logo

Per 15 februari 2020 heeft Attiva een nieuwe huisbank, te weten: ING Bank.
Onze klanten hebben wij hierover per e-mail geïnformeerd.
Omdat een bankwijziging een fraudegevoelig onderwerp is, blijft het altijd verstandig om voorzichtig te zijn met het veranderen van een rekeningnummer aan wie u uw facturen betaalt.
Om de volgende redenen kunt u dit bericht vertrouwen:
• Het nieuwe rekeningnummer staat op uw factuur
• Het nieuwe rekeningnummer staat op onze website
• Dit bericht op onze website bevestigt de verandering
• U kunt uw contactpersoon bij Attiva vragen of wij daadwerkelijk ons bankrekening hebben aangepast.
• U kunt onze administratie bellen (0703172700) of mailen verkoop@attiva.nl, d.bolta@attiva.nl of wij daadwerkelijk van huisbank zijn veranderd.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Bedrijfsnaam Attiva B.V.
Kvk-nummer 27245266
BTW-nummer NL 81.02.86.762.B01
Bankrekeningnummer NL02 INGB 0007 2586 88
BIC INGBNL2A